Sản phẩm của PharmACT đã có chứng nhận tại Đông Nam Á

Chỉ dành cho chuyên gia

BelCARDIO®

Chẩn đoán nhanh nguy cơ nhồi máu cơ tim

Chỉ dành cho chuyên gia

BelDIA PRE®

Chẩn đoán nhanh nguy cơ đái tháo đường

Chỉ dành cho chuyên gia

BelFIBRO®

Xét nghiệm nhanh về gan