AAP đã được cấp bằng sáng chế Châu Âu cho công nghệ cấy Magie có thể tái hấp thụ

Sử dụng cho các loại chấn thương cổ tay

Sử dụng để điều trị gãy phức tạp của xương cánh tay

Để điều trị gãy đầu trên xương chày

Điều trị gãy xương ở vị trí xương đã được cấy ghép.

Được thiết kế cho xương đùi, cho phép kỹ thuật chèn xâm lấn tối thiểu

Thực hiện loại phẫu thuật tự chọn này theo cách xâm lấn tối thiểu, an toàn và ổn định.

Điều trị gãy đầu dưới xương cánh tay và đầu trên xương trụ

Tấm nẹp xương đòn có thể dùng cho tất cả các loại gãy xương thông thường