BelDIA PRE®

Chỉ dành cho các chuyên gia

Chẩn đoán nhanh nguy cơ đái tháo đường

Phương pháp này góp phần lớn trong việc chẩn đoán sớm bệnh tiểu đường tuýp 2. Các nghiên cứu khác nhau đã chỉ ra rằng sự gia tăng proinsulin nguyên bản trong máu cho phép dự đoán sự phát triển bệnh trong 5 năm tiếp theo. Proinsulin nguyên bản trong máu là chỉ số đặc hiệu được lấy từ phòng thí nghiệm về sự rối loạn chức năng tế bào ß.

Xét nghiệm được thiết lập để theo dõi mức độ tăng liên quan tới bệnh (> 15 pmol / l sau bữa ăn) với mức proinsulin nguyên bản bình thường. Một phân phân tích trong phòng thí nghiệm phải thể hiện chính xác lượng proinsulin nguyên bản trong máu. Thí nghiệm chỉ sử dụng 2 giọt máu mao mạch(50 µL).