Bơm truyền dịch với bóng silicone di động & sử dụng một lần

An Huy

EpiGARD®

EpiGARD là sản phẩm thay thế da tổng hợp để băng vết thương tạm thời.

An Huy

YES C DISC

Dùng trong điều trị thoát vị đĩa đệm bằng phương pháp sóng cao tần (Nucleoplasty).

An Huy

YES DISC

Dùng trong điều trị thoát vị đĩa đệm bằng phương pháp sóng cao tần (Nucleoplasty).