Accufuser® M-Series

Chỉ dành cho các chuyên gia

Bơm truyền dịch với bóng silicone di động & sử dụng một lần

Accufuser® M-Series là một thiết bị truyền dịch sử dụng một lần giúp cung cấp thuốc dạng lỏng ở tốc độ dòng chính xác và có thể lựa chọn điều chỉnh, và có thể thêm liều bolus (truyền tĩnh mạch nhanh). Thiết bị gồm một bình chứa bằng silicone mềm, giúp tạo lực bơm khi không có nguồn năng lượng bên ngoài, và một khóa chặn dòng, giúp điều chỉnh tốc độ dòng, và mô-đun giảm đau do bệnh nhân tự kiểm soát (PCA), cho phép có thêm liều bolus (truyền tĩnh mạch nhanh).
Thể tích: 60mL, 100mL, 300mL, 600mL.
Tốc độ dòng: 0,5mL/giờ ~ 250mL/giờ.