Thiên Nghệ Khang Plus

Hỗ trợ giảm acid dịch vị, giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày- tá tràng, hỗ trợ cải thiện triệu chứng và giảm nguy cơ viêm loét dạ dày – tá tràng

Hỗ trợ giảm acid dịch vị, giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày- tá tràng, hỗ trợ cải thiện triệu chứng và giảm nguy cơ viêm loét dạ dày – tá tràng