Tấm nẹp đầu trên xương chày 3.5/4.5

Chỉ dành cho chuyên gia

Để điều trị gãy đầu trên xương chày

Để điều trị gãy đầu trên xương chày, hệ thống LOQTEQ® cung cấp 2 tùy chọn: bác sĩ phẫu thuật có thể chọn các tấm bên cho các vít mảnh nhỏ hoặc lớn với độ ổn định cơ học gần như giống hệt nhau. Các tấm bên 3.5 được bổ sung bởi các tấm trụ trung gian trong bộ. Tất cả các ốc vít gần đều phân kỳ để mua tốt nhất có thể trong xương và do đó đóng góp vào sự ổn định cao của cấu trúc