Tấm nẹp khuỷu tay 2.7/3.5

Chỉ dành cho chuyên gia

Điều trị gãy đầu dưới xương cánh tay và đầu trên xương trụ

Hệ thống nẹp khuỷu tay LOQTEQ® được thiết kế để điều trị gãy đầu dưới xương cánh tay và đầu trên xương trụ. Thiết kế giải phẫu tinh vi của các tấm có thể đóng vai trò là một hướng dẫn định vị lại trong việc giảm gãy xương phức tạp và cho phép các bác sĩ phẫu thuật lựa chọn kỹ thuật mạ kép 90 ° hoặc 180 ° tại đầu dưới xương cẳng tay. Các phần khớp giảm được cố định ổn định và có thể được huy động ở giai đoạn đầu.