Vít đóng hộp 2.0 – 7.5

PROFESSIONAL USE ONLY

Vít đóng hộp là một phần quan trọng trong phạm vi sản phẩm của aap trên 20 năm. Với các mẹo khoan và khai thác tuyệt vời, chúng có thể được chèn dễ dàng và nhanh chóng trong các thủ tục xâm lấn tối thiểu. Với đường kính từ ø2.0 đến ø7.5, ốc vít đóng hộp bao gồm một loạt các chỉ định và thêm sự thoải mái cho bác sĩ phẫu thuật với độ dài chỉ khác nhau cho phép người sử dụng chọn loại vít thích hợp cho các kiểu gãy xương.