Bổ sận Taiga Gold

Hỗ trợ bổ thận, tráng dương, giúp tăng cường sinh lực
Hỗ trợ giảm nguy cơ mãn dục sớm
Giúp tăng cường sản sinh testosteron nội sinh

Hỗ trợ bổ thận, tráng dương, giúp tăng cường sinh lực
Hỗ trợ giảm nguy cơ mãn dục sớm
Giúp tăng cường sản sinh testosteron nội sinh